интегралдық схемалар

дискретті жартылай өткізгіш

rf/if және rfid

тізбекті қорғау құрылғылары

конденсаторлар

резисторлар

потенциометрлер, айнымалы резисторлар

индукторлар, катушкалар, дроссельдер

трансформаторлар

изоляторлар

кристалдар, осцилляторлар, резонаторлар

қосқыштар, өзара жалғаулар

қосқыштар

релелер

датчиктер, түрлендіргіштер

оптоэлектроника

қуат көздері - тақтаға бекіту

қуат көздері - сыртқы/ішкі (борттан тыс)

магниттер – трансформатор, индуктор құрамдастары

Top